07.04.2020 :
Banka Ücretlerinde Yeni Düzenlemeler

Finansal Ürün ve Hizmet Ücretlerinde Yeni Dönem

Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe konulması ile finansal ürün ve hizmetlerin ücretlendirilmesinde, finansal tüketicinin korunduğu yeni bir döneme girilecektir. Düzenleme ile getirilen temel yenilikler aşağıda sıralanmıştır;

Ücretler 20 Kaleme İndirildi.

Yönetmelik ile Vatandaşlarımızın bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları ücret, komisyon ve benzeri masraf kalemleri sadeleştirilerek sayıca azaltılmıştır. Yönetmelik ekinde yer alan 20 ücret kalemi dışında hiçbir ücretin alınamayacağı bir model oluşturulmuştur.

Ücretler, Yönetmelik ekinde 5 farklı grupta sınıflandırılmıştır. Bu listede yer alanlar dışında hiçbir ücret tahsil edilemeyeceğinden, makul olmayan ücret taleplerinin önüne geçilmiştir. Yeni bir ücret konulabilmesi için Kurumumuzdan izin alınması zorunluluğu getirilmiştir. Kaldırılan bazı önemli ücret kalemleri aşağıdaki başlık altında sıralanmıştır.

Kurumumuz Tarafından Kaldırılan Bazı Önemli Ücret Kalemleri

 1. Onaysız yapılan bildirimler,
 2. İpotek fek ücreti,
 3. Kiralık kasa ziyaret ücreti,
 4. Bozuk para tümleme ücreti,
 5. Borcu yoktur yazısı ücreti,
 6. Dekont yazdırma ücreti,
 7. Hesap bakım ücreti,
 8. Hesap özeti gönderim ücreti,
 9. SMS gönderim ücreti,
 10. Hesap işlemsizlik ücreti,
 11. Hesap cüzdanı yazdırma ücreti,
 12. Banka kartı ücreti,
 13. Hesap açma-kapama ücreti,
 14. Dosya masrafı,
 15. Kredi istihbarat ücreti,
 16. Kredi işlem fişi ücreti,
 17. Ödeme planı değiştirme ücreti,
 18. Değişken taksitli ödeme planı ücreti,
 19. Sanal kredi kartı ücreti,
 20. Kendi hesabına para yatırma ücreti,
 21. Reddedilen kredi ücreti,
 22. Kredili mevduat hesabı kullanım ve tahsis ücreti,
 23. Taksitli nakit avans komisyonu,
 24. Hareketsiz kredi kartı yıllık üyelik ücreti,
 25. Hareketsiz hesaba ilişkin hesap işletim ücreti,
 26. Belge taleplerinde ilk yıl için belge ücret.

Ücretlerde Kavram Birliği Sağlandı.

Yeni dönemde kavram kargaşasına son verilerek, farkli isimlerle adlandırılan ücretler için kavram birliği sağlanmıştır. Finansal kuruluşların aynı işlemi farklı adlar altında birden fazla ücretlendirmeleri önlenmiştir.

Tüm Faiz ve Ücret Kalemleri Topluca Gösterilecek.

Finansal kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde yer alan her türlü faiz ve ücret kaleminin tutarı ve diğer önemli bilgilerini topluca tek bir sayfada gösteren bilgilendirme formlarıhazırlanacaktır. Böylece olası tüm faiz ve ücret kalemleri bir arada görülebilecek ve karşılaştırmaya müsait olacaktır.

Finansal Tüketicinin Onayı Aranacak.

Ücret talep edilebilecek her ürün ve hizmet için finansal tüketicinin ayrı ayrı onayının alınması zorunlu olacaktır. Bu suretle vatandaşın haberi olmadan herhangi bir işlem yapılmasının önüne geçilecektir.

Ücret artışlarındaki keyfiyeti önlemek amacıyla, yıllık %20'nin altındaki artışlarda tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuş, hiçbir ek maliyete katlanmadan ürün veya hizmetin kullanımından vazgeçme imkanı getirilmiştir. Ücretlerdeki yıllık %20'nin üzerindeki artışlar ise finansal kuruluşların tüketiciye ulaşarak yeniden tüketicinin onayını alması şartına bağlanmıştır.

Tüketici Kredisinde Tek Ücret.

Halihazırda finansal tüketicilerden tahsil edilen dosya masrafı, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, kredi dekont ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi onlarca ücret kalemi kaldırılmaktadır.

Ayrıca tüketici kredisi olmasına rağmen, vatandaşlarımızın acil nakit ihtiyaçları nedeniyle kullandıkları kredili mevduat hesapları ile taksitli nakit avans çekimlerinden tahsis ücreti alınmayacaktır. 

Tüm Bankaların Güncel Ücret Bilgileri Elinizin Altında.

Ücret tutarlarının güncel bilgilerine gerek Kurumumuzun internet sitesi gerekse ilgili finansal kuruluşun internet sitesi ve şubeleri vasıtasıyla ulaşılabilecektir. Böylelikle vatandaşlarımız karşılaşabilecekleri ücret kalem ve tutarlarına, işlemi gerçekleştirmeden önce erişebileceklerdir.

Kredi Kartlarında Yeni Dönem.

Bankalara, tüketiciye yıllık üyelik ücreti bulunmayan bir kredi kartı sunma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kartın limitinin belirlenme süreci ile yıllık üyelik ücreti bulunan kartların limitlerinin belirlenme süreçleri aynı koşullara tabi tutulduğundan, ücretsiz kartlar yaygın bir şekilde vatandaşlarımızca kullanılabilecektir.

Yıllık üyelik ücreti sorunlarının önüne geçmek amacıyla kredi kartı kullanılmaya başlanmadan ücret alınamayacağı kuralı getirilmiştir. Ayrıca 6 ay (180 gün) ve daha uzun süre kredi kartını kullanmayan vatandaşlarımızdan ücret tahsil edilemeyecektir. Vatandaşlar tarafından yaygın olarak kullanılan banka kartlarından ve sanal kredi kartlarından da ücret alınamayacaktır.

Kredi Kartı Üyelik Ücreti İçin İcra Takibi Yapılamayacak.

Yapılan düzenlemeler ile getirilen bir diğer yenilik ise, kredi kartı üyelik ücretinin ödenmemesi nedeniyle bankaların icra takibi yapmaları engellenmiştir. Böylelikle vatandaşlarımızın yargı masraflarına katlanmasının önüne geçilmiştir. 

Hesap Bazlı Ücret Sisteminden Müşteri Bazlı Ücret Sistemine Geçilmiştir.

Tüketicinin kuruluşta birden fazla hesabı bulunuyorsa, bir hesap işletim ücreti alınabilecektir. Böylelikle mevcut duruma göre vatandaşların ödeyecekleri hesap işletim ücreti önemli ölçüde azalmış olacaktır. 180 gün boyunca hareket görmeyen mevduat ve katılım fonu hesaplarından ise hesap işletim ücreti tahsil edilemeyecektir. 

Para Yatırma ve Para Çekme İşlemlerinde Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.

Tüketicinin kendi bankasının ATM’lerinden ve şubelerinden kendi hesabına para yatırma, bakiye sorgulama ve banka tarafından belirlenen limit dâhilinde ATM'lerinden para çekme işlemlerinden ücret alınamayacaktır.

 

21/08/2014

Bu haber 7637 kişi tarafından okundu.

Bu Habere Yorum Yap
Bu habere yorum yapılmadı.

 

adınız ve soyadınız lütfen! minimum 7 karakter! maksimum 50 karakter!.   zorunlu alan. minimum 20 karakter. maksimum 500 karakter!

Sayısal Yazılım

Neden Liberal Gazete?

bilgi@liberalgazete.com

© Copyright - 2013 Liberal Gazete