03.04.2020 :
Tarımda Destekleme Rakamları Piyasa Seviyesinde...

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tarım sektöründe destekleme rakamlarının piyasa seviyesinde tutulduğunu, bu fiyatlar karşısında rekabet gücünü yitiren küçük ve orta ölçekli üreticinin yerini tarım şirketlerine bıraktığını söyledi. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kalkınmanın itici gücü olarak görülen tarım sektörünün, uygulanan neoliberal politikalar sonucunda ülke ekonomisindeki ağırlığını her geçen gün kaybettiğini belirten Sarıbal, "2001 krizinden sonra IMF ve Dünya Bankasının direktifleriyle hazırlanan program eksiksiz uygulanmıştır. 2002 yılında tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki ağırlığı GSYH'nın yüzde 10'u iken 2016 yılında bu oran yüzde 6'ya gerilemiştir. İstihdamın beşte birini barındıran tarım sektörü ücretsiz aile işçiliği ve mevsimlik çalışmanın en yaygın olduğu sektör olmaya devam etmektedir." diye konuştu. 

Türkiye'de tarım alanlarının daraldığını, çiftçinin tarımdan kopmaya başladığını öne süren Sarıbal, tarımda ithalata yönelindiğini, bu durum karşısında kırsal kesim nüfusunun gün geçtikçe azaldığını dile getirdi. 

Sarıbal, tarımsal desteklerin düşüklüğü, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ürünün değerinde satılamamasının çiftçiye para kazandırmadığını, üründen elde edilen gelirin ise kredi borçlarına gittiğini iddia ederek, şunları kaydetti: 

"2004 yılında tarımsal destekleme ödemeleri 3,1 milyar lira iken çiftçinin bankalara borcu 5,3 milyar lira dolayındaydı. 2016 yılı itibarıyla tarımsal transferler 11,5 milyar lira dolayındayken çiftçinin banka borcu 73,4 milyar liraya yükselmiştir. Bu koşullar altında çiftçi tarımdan koparak hizmet sektöründe sömürülmektedir. Artan nüfusu doyuracak yeterli üretimi gerçekleştirmek için özellikle küçük üreticilerin her zamankinden daha çok desteklenmesi gerekiyor. Desteklerin uzun vadeli palanlanması şarttır, çiftçi şirketlerin ve bankaların insafına terk edilmemelidir."

17/05/2017

Bu haber 5998 kişi tarafından okundu.

Bu Habere Yorum Yap
Bu habere yorum yapılmadı.

 

adınız ve soyadınız lütfen! minimum 7 karakter! maksimum 50 karakter!.   zorunlu alan. minimum 20 karakter. maksimum 500 karakter!

Sayısal Yazılım

Neden Liberal Gazete?

bilgi@liberalgazete.com

© Copyright - 2013 Liberal Gazete